Utställning Utställning
Konstnären Ikram Abdulkadir
Konstnären Ikram Abdulkadir Photo: Amira Hassan

Foto- och ljudkonstverk Yaan Cuskanaa (2022) av Ikram Abdulkadir

Kom och upplev Ikram Abdulkadirs verk Yaan Cuskanaa (2022) i Folkets park, vid ingången till Friisgatan.

Ikram Abdulkadir

Save to calendar

Om verket:

Verket Yaan Cuskanaa (2022), är en del av utställningen Hela staden är ett monument och har vuxit fram genom timtal av samtal och diskussioner med personer i Abdulkadirs närhet.

Det talade ordet, som är kärnan i somalisk kultur, blir en del av Abdulkadirs undersökning av sin hemstad och erfarenheterna av den. Samtalen blev en nödvändig grund för Abdulkadir att kunna minnas en tid av rasism i hennes eget och andra malmöiters liv.

Verket utgör början på ett arkiv; bilder och ljudverk laddade med känslor, minnen och trauman som blir del av ett minnesarbete och pågående historieskrivning, ett immateriellt (kultur)arv som nu gestaltas av Abdulkadir. Det går att säga att verket i sin förlängning är en form av omsorgsarbete och en motståndsstrategi mot glömska.


Om utställningen:

Hela staden är ett monument är en utställning med tillfälliga verk som kommer visas i omgångar runt om i Malmö. Konstnärerna Arkiv S, Hanni Kamaly, Salad Hilowle, Ikram Abdulkadir samt Felicia Mulinari och Athena Farrokhzad (Amfi) för en dialog med åskådaren genom utställningens olika delar där konsten blir en väg till kontakt med Malmös historia, samtid och framtid.

Precis som titeln avslöjar, öppnar utställningen upp för tanken om att närma sig staden som ett monument. Därmed blir staden och dess invånare bärare och skapare av makt, minnen och historia. Samtliga verk är skapade specifikt för utställningen och baserade på flera månaders research i och om Malmö. Verken möts genom konstnärernas olika praktiker och undersöker såväl maktstrukturer som omsorgs- och minnespraktiker i det offentliga rummet.

En röd tråd i konstnärernas arbete är utforskandet av hur rasistiska strukturer påverkar vilka erfarenheter och minnen som gemensamt skapar en stads berättelser. Gemensamt för verken är att de ställer frågor och säger något viktigt till framtiden.

Utställningen är en del av konstprojektet Antirasistiskt Monument. Projektet arbetar för att skapa en gemensam plats i staden som gestaltar erfarenheter av rasism och öppnar upp för en större diskussion om rasism i relation till minnespolitik, historiografi och konstnärlig gestaltning. Projektet Antirasistiskt Monument uppstod 2019 tack vare de malmöbor som startade ett medborgarinitiativ genom ett medialt upprop i Sydsvenskan.


Om konstnären:

Ikram Abdulkadir (f. 1995, Nairobi) är fotograf och bildkonstnär vars verk finns representerade i samlingar som Moderna museet, Malmö konstmuseers och Göteborgs konst, bland andra. Abdulkadir arbetar i en fotografisk tradition som som porträtterar livet i stadsmiljöer. Hon porträtter ofta personer i hennes närhet i familjära miljöer.

Abdulkadirs bilder har visats i tidskrifter såsom Paletten och The Guardian. Abdulkadir är mottagare av 2019 års Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium, ett stipendium som delas ut årligen av Skånes konstförening till en ung lovande konstnär baserad i Skåne. Abdulkadir har även mottagit Våga Se konststipendium 2021 och Arbetets museums dokumentärfotopris 2021.

Fri entré

Välkommen!

Free

Organizer

Keywords

bildkonst ljudkonst Fotoutställning konstutställning utställning Fotografi Musik