Utställning Utställning
LjuVisPo

LjuVisPo

Save to calendar

LjuVisPo: Bokstavsljud och bokstavsbild
Onsdag 22.11 kl. 19–21
C-salen

I Ruth Wolf-Rehfeldts bildkonst förvandlas skrivmaskinens bokstäver till bild på ett närmast magiskt vis. Den här kvällen kommer bokstäverna och orden att förvandlas till både ljud och bild framför våra ögon. Lina Nordenström använder skrivmaskinen både som rytmiskt ljudande instrument och upphov till dikt och bild som växer fram under uppförandet. Cecilie Bjørgås Jordheim låter frånvaron av bokstäver bilda underlaget för sina verk som framförs på speldosa. Bengt Adlers har i fyra decennier arbetat med ljudlikhet, ordlekar och språket som material i sitt författarskap. Kontorsorkestern är en av två orkestrar i världen som spelar seriös musik på skrivmaskin och består av kompositörerna av musik: Aron Fleming-Falk, Janos Vetö, Lukas Nystrand, Niklas Fridén, Morgan Schagerberg, Ida Mårdhed, Helena Jureén samt kapellmästare Robbert Vera Ek. Den här kvällen sammanför vi dessa fyra sinsemellan olikartade konstnärskap för en kväll där bokstävernas magi står i centrum.

Kvällens värd: Joakim Norling, redaktör för tidskriften och förlaget Timglaset
Fri entré, men begränsat antal platser.
Samarr. Timglaset och ABF Malmö

Bildtext:
Ruth Wolf-Rehfeldt, Cagy Being (Käfigwesen), 1989
Courtesy konstnären och ChertLüdde, Berlin

//

LjuVisPo: Letter sounds and letter pictures
Wednesday 22 November 7–9 pm
C-salen

In Ruth Wolf-Rehfeldt’s visual art, the letters of the typewriter are transformed into pictures. This evening the letters and words are transformed into both sound and image before our eyes. Lina Nordenström uses the typewriter both as a rhythmically sounding instrument and as a source for poetry and images that emerge during the construction process. Cecilie Bjørgås Jordheim lets the absence of letters create the basis for her works, which are played on a music box. Bengt Adlers has worked for four decades with phonetic similarity, word games and language as materials for his authorship. Kontorsorkestern is one of two orchestras in the world that plays serious music on the typewriter and consists of the composers of the music: Aron Fleming-Falk, Janos Vetö, Lukas Nystrand, Niklas Fridén, Morgan Schagerberg, Ida Mårdhed and Helena Juréen plus musical director Robbert Vera Ek. This evening we bring together four forms of artistry for an experience that revolves around upon the magic of letters.

The evening’s host is Joakim Norling, editor of the magazine/publishing house Timglaset.
Admission is free but places are limited.
Co-organisers: Timglaset and ABF Malmö

Image: Ruth Wolf-Rehfeldt, Cagy Being (Käfigwesen), 1989
Courtesy of the artist and ChertLüdde, Berlin

Free

Organizer

Keywords

utställning