Tillgänglighetsredogörelse för Malmö stads Evenemangskalender

Tillgänglighetredogörelse

Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Det här dokumentet beskriver hur Evenemangskalendern uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från Evenemangskalender i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till evenemang@malmo.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbtjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

• Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare.

• Puffarna på startsidan beskrivs ibland inte med text. Det finns också ikoner som saknar beskrivning.

• Det finns flera objekt i kartan som inte beskrivs i text så att det är enkelt att förstå syftet för alla.

• Rubriker på evenemangssidorna är inte kodade som rubriker.

• Rubriksstrukturen är inte logisk.

• Felmeddelanden som visas när man skapar ett evenemang är bara begripliga för den som ser.

• Felmeddelanden som visas när man skapar evenemang är inte associerade med respektive fält.

• Det finns fält som har samma id-värde. Det gör att ledtexter kan kopplas till flera fält än de som de avser.

• När man fyller i request access-formuläret så står det en del text under några av fälten, men det läses inte upp när man står i formulärfältet. Bara om man scrollar över texten.

• Instruktioner och formulärfält är inte kopplade.

• Länkar beskrivs enbart med färg.

• Autocomplete saknas för vissa fält.

• Text och bakgrund i sidfoten uppfyller inte kontrastkraven.

• Svenska sidorna har engelska som språkkod.

• Det finns sidor som saknar en unik sidtitel.

• Länkar till sociala medier är inte beskrivna så att det går att förstå syftet med dem.

• Användare som tabbar sig igenom gränssnittet på startsidan får även fokus på selectboxar även om denne inte valt att öppna filtreringen.

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade senast 20201231

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.

Senaste bedömningen gjordes den 29 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 oktober 2020.