Gå till huvudinnehållet på sidan

Evenemang i Malmö

Till Evenemang i Malmö
Banner 10 May
Bild: Let's talk about EU(ro)vision!

EU(ro)vision-dagen på Malmö universitet

En heldag med seminarier, föreläsningar och kulturevenemang med anledning av Europadagen (9 maj) för att fira freden och sammanhållningen i Europa i samband med Eurovision Song Contest 2024.

*** English text here ***

Europadagen uppmärksammas den 9 maj varje år för att fira fred och sammanhållning i Europa. På Europadagen firas minnet av Schumandeklarationen, som undertecknades den 9 maj 1950. Denna innehöll en ambitiös plan för att säkerställa långsiktig fred i efterkrigstidens Europa som lade grunden för det som nu är Europeiska unionen (EU). Eurovision Song Contest (ESC) startade samtidigt som ett tv-program för att föra samman nationerna i efterkrigstidens Europa, åtminstone en kväll varje år, genom underhållning. EU och ESC delar gemensamma värden när det gäller att föra samman människor och länder och fira den kulturella mångfalden bland dem, alltid med respekt för frihet, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Följ och delta i diskussionerna bland forskare, studenter, diplomater och andra gäster som delar med sig av sina visioner av Europa och framhäver EU:s värden kopplade till ESC:s historia, såsom mänskliga rättigheter, mediefrihet och kulturell mångfald. Lär dig mer om EU-program som Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, om att göra karriär inom EU-institutionerna och om det nära förestående EU-valet. Delta i våra interaktiva aktiviteter som är kopplade till Eurovision utifrån ett EU-perspektiv, och fira med oss! 

Evenemanget äger rum på Niagara och inträdet är gratis för dem som anmäler sig. Anmälan är öppen för både studenter och allmänheten i stort. Vi bjuder på lunch till de första 300 anmälda. Konferensen hålls på engelska.

Fullständigt program:

Översiktligt program (på engelska)

Detaljerat program (på engelska)

Anmäl dig – oavsett om du deltar hela dagen eller bara delar av dagen – via följande länk:

https://sv-se.eu.invajo.com/event/malmouniversity/eurovision

Arrangörer: Malmö universitet, Europeiska kommissionens representation i Sverige, Europa Direkt-kontoren i Skåne och Centrum för moderna europeiska studier – ett Öresunds nätverk, under beskydd av värdstaden för ESC, Malmö stad.

Partner: Europaparlamentets kontor i Sverige, EU-medlemsländers ambassader i Sverige, Europeiska unionens nationella kulturinstitut, nätverket European University of Post-Industrial Cities, Universitets- och högskolerådet med flera.