Gå till huvudinnehållet på sidan

Evenemang i Malmö

Till Evenemang i Malmö
Flera personer rör sig i ett rum upplyst i kraftiga färger.
Bild: ”Röra!” av Kollaborativet med elever från Valdemarsro anpassade gymnasieskola.

Fotograf: Johan Danielsson

Kollaborativet: Performance

I samband med utställningen RÖRA! bjuder Kollaborativet in till utställningsrummet för en performance.

Att skapa rörelse, beröring och närvaro. Inuti och omkring oss. Känna, trycka, omfamna, betrakta och lyssna. I samband med utställningen RÖRA! bjuder Kollaborativet in till utställningsrummet för en performance, ett gemensamt spännande skeende mellan besökare, material och objekt, bildprojektioner och ljudlandskap.

Skapande tillsammans

Under hösten 2023 genomförde Kollaborativet en medskapande konstnärlig process tillsammans med elever och pedagoger på Valdemarso anpassade gymnasieskola i Malmö. Processen pågick under 12 veckor på plats på skolan. Känselsinnet och vår upplevelse av rörelse undersöktes tillsammans med eleverna i mötet med olika material och objekt, ljusförändringar och ljudskapande i rummet. Processen lade grunden för scenkonstupplevelsen ”Mellan oss emellan” som hade premiär i mars på Inkonst i Malmö. I utställningen RÖRA! finns dokumentation i form av foto, film och ljud från processen med eleverna på skolan samt från spelperioden av ”Mellan oss emellan” på Inkonst. 

RÖRA! riktar sig både till familjer som har barn med funktionsnedsättning såväl som till andra människor i samhället som har liten eller ingen kunskap eller kontakt med den breda gruppen barn och unga olika funktionsnedsättningar. Förhoppningen med utställningen är dessutom att konstinstitutioner ska inspireras till att öppna upp sina verksamheter för fler och att kunskap, mod och öppenhet för mångfald ska öka. 

Läs mer om RÖRA!

Kollaborativet är ett scenkonstkollektiv verksam i gränssnittet mellan rörelse, performance och bild-/installationskonst. Signifikativt för Kollaborativet är att gruppen skapar sinnlig scenkonst, kontinuerligt genomför medskapande processer med barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger samt för en pågående dialog med forskare.