Gå till huvudinnehållet på sidan

Evenemang i Malmö

Till Evenemang i Malmö
Målning av konstnären Niki Cervin och keramikverk av konstnären Rebecka Larsdotter inför utställning
Bild: vernissage 27 April kl 14-17
Öppet hus

MÅLERA

Konstutställning med Niki Cervin (måleri) och Rebecka Larsdotter (keramik)

* In English below *

MÅLERA

VERNISSAGE lördag 27 april kl. 14.00 - 17.00

Medverkande konstnärer:

Niki Cervin och Rebecka Larsdotter

Adress: Köpenhamnsvägen 6, Malmö

(hörnlokalen med byggställningar, mittemot restaurang Bakfickan)

Uppdaterade öppettider:

onsdagar 16-19

lördagar 13-16

söndagar 13-16

& enligt överenskommelse. Boka in en visning: hello@cggallery.se

Utställningen pågår till och med söndag 2 juni.

(Stängt onsdag 1:a maj)

I säsongens andra utställning på nomadgalleriet CG Gallery samsas måleri med keramik. I vanlig ordning är mötet mellan olika konstnärskap och medium centralt.

Niki Cervin (f. 1985 i Stockholm)

Under de senaste åren har Niki Cervin i sin konstnärliga praktik fokuserat på penseln; ett av måleriets fundamentala verktyg. Under processens gång har verktyget visat sig vara

betydligt mer invecklat än vad hon förväntat sig.

Penseldragets gest kan ses som ett indexikalt tecken av en annan person, som ett spår av ofullkomlighet och sårbarhet, likt ett öppet sår som aldrig är redo att läkas. Men, i takt med att penseldragen breder ut sig, tycks spår av det intimt mänskliga luckras upp för att i stället omvandlas till en digital abstraktion. Från mänsklig närvaro till något mekaniskt och avlägset.

I Niki Cervins måleri är penseldraget inte bara ett märke på duken. Det är en symbol för det intrikata samspelet mellan mänsklighet och teknik, mellan det taktila och det virtuella, i en allt mer digital tidsålder.

Niki Cervin är utbildad vid Lunds konst- och designskola och är idag verksam i Malmö.


Rebecka Larsdotter (f. 1985 i Sävsjö)

Rebecka Larsdotter arbetar med materialbaserad konst inom keramik. Dedikerad till materialet som kan överleva tusen år eller gå sönder på en sekund, fascineras hon av lerans process från rinnande form till stenhård skärv.

Larsdotter jobbar främst i porslin och använder en mängd olika glasyrer. Ytan bearbetas måleriskt med penseldrag, prickar eller i infärgade sjok. Att måla med lera har blivit Larsdotters signum.

Hennes abstrakta verk kan ses som ett inre landskap. Slumpmässiga möten kopplas samman med direkta samband och bildar kompositioner.

Rebecka Larsdotter har en Masterexamen (2015) i keramikkonst från Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg. Konstnären är idag verksam i Höör.

kolla www.cggallery.se för mer info. Samtliga verk är till försäljning via CG Gallery och kommer finnas på hemsidan inför vernissage.

👉🏼 Följ oss på Instagram: @cggallerymalmo

Hjärtligt välkomna!

Aje & Fredric

Ps. Kontakta oss om du är intresserad av att arrangera ett kvällsevent under utställningsperiod. hello@cggallery.se

CG Gallery (Circumstantial Gap) är ett obereonde icke vinstdrivande nomadgalleri, grundat 2019. Det Malmöbaserade galleriet presenterar både nya och etablerade konstnärer från Skandinavien. Med en inriktning på gränssnittet mellan samtidskonst och samtida konsthantverk, arrangeras 4-6 utställningar om året.

* * *

English

MÅLERA

Opening reception Saturday 27th of April 2-5 pm

Participating artists:

Niki Cervin and Rebecka Larsdotter

Address: Köpenhamnsvägen 6, Malmö

(corner location opposite restaurant Bakfickan)

Opening hours:

Wednesdays 4-7 pm

Saturdays 1-4 pm

Sundays 1-4 pm

& by appointment: hello@cggallery.se

The exhibition runs until Sunday 2nd of June 2024

(Closed Wednesday 1'st of May)


Niki Cervin (b. 1985 in Stockholm)

In recent years, Niki Cervin´s artistic focus has gravitated towards the brush; one of the fundamental tools in painting. During this process the tool has proven to be far more intricate than initially expected.

The gestural brushstroke serves as an indexical sign of another person; as an intimate trace of imperfection and vulnerability, like an open wound that is never ready to heal. However, as the width of the brushstroke increases, traces of the intimately human seem to evaporate, transforming the stroke into a digital abstraction. From human presence to something mechanical and remote.

In Niki Cervin’s paintings, the brushstroke is not merely a mark on canvas. It is a symbol of the intricate interplay between humanity and technology, between the tactile and the virtual, in an increasingly digital age.

Niki Cervin is educated at Lund's Art and Design School and currently lives in Malmö.


Rebecka Larsdotter (f. 1985 i Sävsjö)

Rebecka Larsdotter works with material-based art in ceramics. Dedicated to the material that can survive thousands of years or break in a second, the artist is fascinated about the process when clay goes from flowing mud to rock hard shard.

Larsdotter often works in porcelain with a variety of glazes and colours. The surface gets processed with brushstrokes, dots or

colouring fragments. Larsdotter´s abstract artworks can be seen as an inner landscape where she "paints with clay". Random encounters are connected with direct correlation while forming compositions.

Rebecka Larsdotter has a Master's degree (2015) in ceramic art from the University of Design and Crafts (HDK) in Gothenburg. The artist currentlty lives and works in Höör, in southern Sweden.

Check www.cggallery.se for more info. All artworks are available through CG Gallery and will be uploaded on our website.

👉🏼 Follow us on Instagram: @cggallerymalmo

Hope to see you!

Aje & Fredric

PS. Do contact us if you are interested in arranging an evening event during our exhibition period. hello@cggallery.se

CG Gallery (Circumstantial Gap) is an independent non-profit and nomadic art gallery, founded in 2019. The Malmo based gallery presents both emerging and established artists from Scandinavia. With a focus on the intersection between contemporary art and contemporary craft, we annually arrange 4-6 exhibitions.Tid och plats

Evenemanget har flera tillfällen mellan 29 maj och 02 juni

Gratis inträde

Arrangörer

Medverkande

Niki Cervin, Rebecka Larsdotter

Fler datum för detta evenemang

MÅLERA

MÅLERA

MÅLERA