Gå till huvudinnehållet på sidan

Evenemang i Malmö

Till Evenemang i Malmö
Bilder på Jon Nicklas Lundberg och Ann Rosen vid tidigare performance
Bild: Peformance Digitaliseum Rosen Lundberg 180424

Fotograf: Rosen Lundberg

Performance Live med ANN ROSÉN (SE) Dilate 2.0 & JON NICKLAS LUNDBERG (SE) Ekerspel

På Digitaliseum utför konstnärerna Ann Rosén och Jon Nicklas Lundberg performance med sina konstverk med ljud och objekt. At Digitaliseum, the artists Ann Rosén and Jon Nicklas Lundberg perform performances with their artworks with sound and objects.

PERFORMANCE på DIGITALISEUM med ANN ROSÉN (SE) & JON NICKLAS LUNDBERG (SE)

Torsdag / Thursday 18/4 17:00-21:00

18:00 ANN ROSÉN - Dilate 2.0

19:00 JON NICKLAS LUNDBERG - Ekerspel

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ANN ROSÉN (f. 1956 in Hörnefors) är kompositören, musikern och bildkonstnären som började sin karriär inom bildkonsten på 1980-talet. Hon studerade vid Konstfack i Stockholm examinerades med en Magisterexamen i fri konst 1988. Sedan 1990-talet har den konstnärliga inriktningen legat på musik och ljudkonst. Verken har bland annat framförts på Kungliga Operan, Moderna museet i Stockholm och South Bank i London. Rosén har spelat på klubbar i Berlin och London, medverkat i allt från undervattenskonserter till internationella festivaler som BIFEM i Australien och HCMF// i Storbritannien. Roséns konst kretsar kring utforskandet av interpersonell kommunikation, hur vi kan förstå oss själva i relation till omvärlden och de barriärer som kan uppstå mellan oss. Hennes konst kan beskrivas som konsekvensen av en handling. Ljudlandskap och musik uppstår när grafit smälter samman med papper.

På Digitaliseum utför Ann Rosén performance Dilate 2.0 där hon genererar ljud och bild via ljud och bild.

JON NICKLAS LUNDBERG (f. 1976 i Lund) är en multidisciplinär konstnär baserad i Malmö. Han har studerat konst- och musikrelaterade ämnen vid Konstfack och Lunds universitet. Hans praktik kretsar kring ljud, men förgrenar sig experimentellt till andra medier där han utforskar deras potential för uttryck genom ljudande sammanflätning. Han är intresserad av participatoriska transformativa processer där definitioner måste omvärderas, och genom det sätta fokus på akuta sociala och politiska frågor. Jon Nicklas Lundberg har ställt ut och framfört sin konst nationellt och internationellt. Han har deltagit i internationella residensvistelser och konstprojekt, inklusive Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. (Dresden, Tyskland), Crawford College of Art & Design (Cork, Irland) och Elektronmusikstudion "EMS" (Stockholm, Sverige).

På Digitaliseum utför Jon Nicklas Lundberg sitt performance Ekerspel där han arbetar fram ljud och rörelse med skultpur- och installation Ekerspel.

:::::::::::::::::::::: ENGLISH :::::::::::::::::::

ANN ROSÉN (b. 1956 in Hörnefors) is the composer, musician and visual artist who began her career in the visual arts in the 1980s. She studied at Konstfack in Stockholm and graduated with a Master's degree in liberal arts in 1988. Since the 1990s, her artistic focus has been on music and sound art. The works have been performed at, among others, the Royal Opera House, the Modern Museum in Stockholm and the South Bank in London. Rosén has played in clubs in Berlin and London, participated in everything from underwater concerts to international festivals such as BIFEM in Australia and HCMF// in Great Britain. Rosén's art revolves around the exploration of interpersonal communication, how we can understand ourselves in relation to the outside world and the barriers that can arise between us. Her art can be described as the consequence of an action. Soundscapes and music emerge when graphite fuses with paper.

At Digitaliseum, Ann Rosén performs performance 2.0 where she generates sound and image via sound and image.

JON NICKLAS LUNDBERG (b. 1976 in Lund) is a multidisciplinary artist based in Malmö. He has studied art and music-related subjects at Konstfack and Lund University. His practice revolves around sound, but experimentally branches out into other media where he explores their potential for expression through sonic interweaving. He is interested in participatory transformative processes where definitions have to be re-evaluated, thereby bringing into focus urgent social and political issues. Jon Nicklas Lundberg has exhibited and performed his art nationally and internationally. He has participated in international residencies and art projects, including Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. (Dresden, Germany), Crawford College of Art & Design (Cork, Ireland) and Elektronmusikstudion "EMS" (Stockholm, Sweden).

At the Digitaliseum, Jon Nicklas Lundberg performs the performance Ekerspel, where he creates sound and movement with skultpur and installation Ekerspel.


VÄLKOMMEN! • WELCOME!


DIGITALISEUM

Lodgatan 1

211 25 Malmö / Sweden

M. 0708255556

info@digitaliseum.org

www.digitaliseum.org