Gå till huvudinnehållet på sidan

Evenemang i Malmö

Till Evenemang i Malmö
Under ett lysande blått tyg skymtar man en person i rullstol.
Bild: ”Röra!” av Kollaborativet med elever från Valdemarsro anpassade gymnasieskola.

Fotograf: Johan Danielsson

SEMINARIUM: Kollaborativet – Vem får höras och synas i konstens rum?

Välkommen till ett samtal kring frågor relaterade till inkludering och mångfald inom konst och konstvärlden. I panelen sitter Marie Wetterstrand, bildlärare på Valdemarsro anpassade gymnasieskola, Ylva Brännström, konstpedagog på Malmö Konsthall och Ellen Spens, scenkonstnär i Kollaborativet. Ylva Gislén modererar samtalet.

Vem får ta plats i konstens rum? Är konsten tillgänglig för alla? I samband med utställningen RÖRA! bjuder Kollektivet in till seminarium, ”Vem får höras och synas i konstens rum?”. Samtalet kommer att kretsa kring frågor relaterat till inkludering och mångfald inom konst och konstvärlden. I panelen sitter Marie Wetterstrand, bildlärare på Valdemarsro anpassade gymnasieskola, Ylva Brännström, konstpedagog på Malmö Konsthall och Ellen Spens, scenkonstnär i Kollaborativet. Ylva Gislén modererar samtalet.

Utforskar kreativ mångfald

Under hösten 2023 genomförde Kollaborativet en medskapande konstnärlig process tillsammans med elever och pedagoger på Valdemarso anpassade gymnasieskola i Malmö. Processen pågick under tolv veckor på plats på skolan. Känselsinnet och vår upplevelse av rörelse undersöktes tillsammans med eleverna i mötet med olika material och objekt, ljusförändringar och ljudskapande i rummet. Med denna utställning vill Kollaborativet synliggöra barn och unga med funktionsnedsättningar i deras kreativa processer och låta dem ta plats på Konsthallen som offentligt rum. Samtidigt är intentionen att erbjuda barn och unga en plats där var och ens unika sätt att interagera och uppleva världen är välkommet och väntat. 

RÖRA! riktar sig både till familjer som har barn med funktionsnedsättning såväl som till andra människor i samhället som har liten eller ingen kunskap eller kontakt med den breda gruppen barn och unga olika funktionsnedsättningar. Förhoppningen med utställningen är dessutom att konstinstitutioner ska inspireras till att öppna upp sina verksamheter för fler och att kunskap, mod och öppenhet för mångfald ska öka. 

Läs mer om RÖRA!

Kollaborativet är ett scenkonstkollektiv verksam i gränssnittet mellan rörelse, performance och bild-/installationskonst. Signifikativt för Kollaborativet är att gruppen skapar sinnlig scenkonst, kontinuerligt genomför medskapande processer med barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger samt för en pågående dialog med forskare.